Thông Gió Thu Hồi Nhiệt Âm Trần (MIA – AHE | 150 CMH – 8.500 CMH)

03.1Thông gió thu hồi nhiệt Lọc không khí (MIA -AHE)
01.MIAVENTILATION – CATALOG FULL

Thông Gió Thu Hồi Nhiệt Cột Áp Cao (MIA AHE – B | MIA AHE – B/C)

05.2 HÚT ẨM (MIA-D)

Thiết Bị Thông Gió Hai Chiều (MIA – SXL)

Thiết Bị Thông Gió Hai Chiều (MIA – SXL)

Điều Khiển Thông Minh

Điều Khiển Thông Minh

Thiết Bị Thông Gió Gắn Tường (MIA – B | MIA – L)

Thiết Bị Thông Gió Gắn Tường (MIA – B | MIA – L)