Hiển thị 1–12 của 33 kết quả

Thiết bị gồm 2 hệ thống quạt riêng biệt, có thể đồng thời cấp và thải không khí.

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 2200cmh

– Cột áp: 210Pa

– Độ ồn: 49Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 2000cmh

– Cột áp: 205Pa

– Độ ồn: 48Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1700cmh

– Cột áp: 180Pa

– Độ ồn: 46Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1500cmh

– Cột áp: 175Pa

– Độ ồn: 44Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1300cmh

– Cột áp: 170Pa

– Độ ồn: 38Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1000cmh

– Cột áp: 170Pa

– Độ ồn: 36Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 800cmh

– Cột áp: 160Pa

– Độ ồn: 36Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 500cmh

– Cột áp: 160Pa

– Độ ồn: 30Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 350cmh

– Cột áp: 140Pa

– Độ ồn: 29Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 250cmh

– Cột áp: 132Pa

– Độ ồn: 28Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 150cmh

– Cột áp: 115Pa

– Độ ồn: 26Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 2200cmh

– Cột áp: 210Pa

– Độ ồn: 49Db
Liên hệ