Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thiết bị kiểm soát chất lượng không khí và điều khiển quạt chủ động

– Hiển thị nhiệt độ

– Độ ẩm

– Nồng độ Co2

– Bụi min Pm2.5

– Mùi hữu cơ VOC

– Hiển thị tuổi thọ bộ lọc

– Điều khiển qua APP điện thoại

– Hiển thị nhiệt độ 

– Độ ẩm

– Nồng độ Co2

– Bụi min Pm2.5

– Mùi hữu cơ VOC

– Điều khiển qua APP điện thoại
Liên hệ