Hiển thị tất cả 11 kết quả

Thiết bị quạt cấp khí tươi kết hợp hút gió thải không lọc không khí đầu vào

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 2200cmh

– Cột áp: 210PA

– Độ ồn: 49Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 2000cmh

– Cột áp: 205PA

– Độ ồn: 48Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1700cmh

– Cột áp: 180PA

– Độ ồn: 46Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1500cmh

– Cột áp: 175PA

– Độ ồn: 44Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1300cmh

– Cột áp: 170PA

– Độ ồn: 38Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 800cmh

– Cột áp: 170PA

– Độ ồn: 36Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 800cmh

– Cột áp: 160PA

– Độ ồn: 36Db

Thông Số Kỹ Thuật

Lưu lượng: 500cmh

– Cột áp: 160PA

– Độ ồn: 30Db

Thông Số Kỹ Thuật

Lưu lượng: 250cmh

– Cột áp: 132PA

– Độ ồn: 28Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 350cmh

– Cột áp: 140PA

– Độ ồn: 29Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 150cmh

– Cột áp: 115PA

– Độ ồn: 26Db
Liên hệ