Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thiết bị quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt có lưu lượng từ 9.000CMH đến 50.000CMH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 12.000 CMH
– Cột áp: 380 Pa ~ 540Pa
– Độ ồn: 69 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 10.000 CMH
– Cột áp: 380 Pa
– Độ ồn: 68 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 9.500 CMH
– Cột áp: 370 Pa
– Độ ồn: 68 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 9.000 CMH
– Cột áp: 365 Pa
– Độ ồn: 67 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 12.000 CMH
– Cột áp: 380 Pa ~ 540Pa
– Độ ồn: 69 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 10.000 CMH
– Cột áp: 380 Pa
– Độ ồn: 68 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 9.500 CMH
– Cột áp: 370 Pa
– Độ ồn: 68 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 9.000 CMH
– Cột áp: 365 Pa
– Độ ồn: 67 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 12.000 CMH
– Cột áp: 380 Pa ~ 540Pa
– Độ ồn: 69 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 10.000 CMH
– Cột áp: 380 Pa
– Độ ồn: 68 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 9.500 CMH
– Cột áp: 370 Pa
– Độ ồn: 68 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 9.000 CMH
– Cột áp: 365 Pa
– Độ ồn: 67 dB(A)
Liên hệ