Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hộp phin lọc nhiều cấp độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Kích thước: 350x364x270mm
– Đường kính ống: D200mm
– Điện áp: 220V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Kích thước: 350x320x223mm
– Đường kính ống: D150mm
– Điện áp: 220V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Kích thước: 350x303x165mm
– Đường kính ống: D100mm
– Điện áp: 220V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Kích thước: 350x364x270mm
– Đường kính ống: D200mm
– Điện áp: Không cấp điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Kích thước: 350x320x223mm
– Đường kính ống: D150mm
– Điện áp: Không cấp điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Kích thước: 350x303x165mm
– Đường kính ống: D100mm
– Điện áp: Không cấp điện
Liên hệ