Hiển thị tất cả 9 kết quả

Thiết bị hút ẩm dạng âm trần nối ống gió

Thông Số Kỹ Thuật

– Công suất hút ẩm: 35L/D

– Công suất: 290W

– Trọng lượng: 22kg

Thông Số Kỹ Thuật

– Công xuất hút ẩm: 200L/D

– Công suất: 2335W

– Trọng lượng: 62kg

Thông Số Kỹ Thuật

– Công suất hút ẩm: 85L/D

– Công suất: 822W

– Trọng lượng: 39kg

Thông Số Kỹ Thuật

– Công suất hút ẩm: 60L/D

– Công suất: 430W

– Trọng lượng: 31kg

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 2000cmh

– Cột áp: 168PA

– Công suất hút ẩm: 220L/D

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1500cmh

– Cột áp: 170PA

– Công suất hút ẩm: 200L/D

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 800cmh

– Cột áp: 165PA

– Công suất hút ẩm: 85L/D

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu Lượng: 500cmh

– Cột Áp: 220PA

– Công suất hút ẩm; 60L/D

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 350cmh

– Cột áp: 185PA

– Công suất hút ẩm: 35L/D
Liên hệ