Hiển thị tất cả 5 kết quả

Quạt đặt sàn với lưu lượng và cột áp cao

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 900CMH

– Độ ồn: 32~39DB

– Công Xuất: 192W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 3.000m3/h
– Cột áp: 250 Pa
– Độ ồn: 53 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 2.500m3/h
– Cột áp: 250 Pa
– Độ ồn: 52 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 2.000m3/h
– Cột áp: 225 Pa
– Độ ồn: 51 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 1.500m3/h
– Cột áp: 200 Pa
– Độ ồn: 50 dB(A)
Liên hệ