Hiển thị tất cả 12 kết quả

Quạt hộp cánh ly tâm âm trần

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 500 m3/h
– Cột áp: 185 Pa
– Độ ồn: 31 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 350 m3/h
– Cột áp: 140 Pa
– Độ ồn: 29 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 250 m3/h
– Cột áp: 132 Pa
– Độ ồn: 27 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 150 m3/h
– Cột áp: 115 Pa
– Độ ồn: 21 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 500 m3/h
– Cột áp: 185 Pa
– Độ ồn: 31 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 350 m3/h
– Cột áp: 140 Pa
– Độ ồn: 29 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 250 m3/h
– Cột áp: 132 Pa
– Độ ồn: 27 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 150 m3/h
– Cột áp: 115 Pa
– Độ ồn: 21 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 500 m3/h
– Cột áp: 185 Pa
– Độ ồn: 31 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 350 m3/h
– Cột áp: 140 Pa
– Độ ồn: 29 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 250 m3/h
– Cột áp: 132 Pa
– Độ ồn: 27 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 150 m3/h
– Cột áp: 115 Pa
– Độ ồn: 21 dB(A)
Liên hệ