Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thiết bị quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt loại âm trần có 1 lớp lọc:
– Lọc thô phủ carbon khử mùi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 500 CMH
– Cột áp: 160 Pa
– Độ ồn: 30 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 350 CMH
– Cột áp: 140 Pa
– Độ ồn: 29 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 250 CMH
– Cột áp: 132 Pa
– Độ ồn: 28 dB(A)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Lưu lượng: 150 CMH
– Cột áp: 115 Pa
– Độ ồn: 26 dB(A)
Liên hệ