Hiển thị tất cả 11 kết quả

Thiết bị quạt cấp khí tươi kết hợp hút gió thải, đồng thời xử lý khí tươi cấp vào phòng với 3 lớp lọc:
– Lọc tĩnh điện khử vi khuẩn, nấm mốc
– Lọc Hepa H13 lọc bụi mịn
– Lọc thô phủ carbon khử mùi

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 2200cmh

– Cột áp: 210Pa

– Độ ồn: 49Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 2000cmh

– Cột áp: 205Pa

– Độ ồn: 48Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1700cmh

– Cột áp: 180Pa

– Độ ồn: 46Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1500cmh

– Cột áp: 175Pa

– Độ ồn: 44Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1300cmh

– Cột áp: 170Pa

– Độ ồn: 38Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 1000cmh

– Cột áp: 170Pa

– Độ ồn: 36Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 800cmh

– Cột áp: 160Pa

– Độ ồn: 36Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 500cmh

– Cột áp: 160Pa

– Độ ồn: 30Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 350cmh

– Cột áp: 140Pa

– Độ ồn: 29Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 250cmh

– Cột áp: 132Pa

– Độ ồn: 28Db

Thông Số Kỹ Thuật

– Lưu lượng: 150cmh

– Cột áp: 115Pa

– Độ ồn: 26Db
Liên hệ